Du når mig lättast på telefon eller e-post, men vill du skicka något så är det till min adress på Smedsbacksgatan som gäller.

Jakob af Petersens
Smedsbacksgatan 16
115 39 Stockholm

0708-288 333
jakob@jakobafpetersens.se